آزمایشگاه جنین شناسی

در این بخش روشهای باروری تخمک شامل :
IVF, ICSI , Zone hatching , Embryo Freezing  انجام می شود.


38420174 51 (98+)
38420174 51 (98+)
ایران - مشهد - بلوار احمد آباد - بلوار ابوذر - نبش ابوذر 23
Copyright 1400 by armaghan-med.com