اتاق عمل

این مرکز دارای 2 اتاق عمل مجهز به دستگاه سونوگرافی بوده و انتقال جنین نیز در اناق عمل انجام می شود.


38420174 51 (98+)
38420174 51 (98+)
ایران - مشهد - بلوار احمد آباد - بلوار ابوذر - نبش ابوذر 23
Copyright 1400 by armaghan-med.com