در برخی موارد که علت واضحی برای ناباروری یافت نمی شود یعنی بیمارانی که قاعدگی های منظم و آزمایش های هورمونی طبیعی دارند و هیستروسالپنگوگرافی آن ها طبیعی است و مرد نیز مشکلی ندارد، به این گروه از ناباروری ها ناباروری توجیه نشده (یا ناباروری با علت نامشخص) گفته می شود.
بررسی های دقیق تر دستگاه تناسلی و حفره لگنی کمک کننده است، به ویژه اگر این افراد به درمان های اولیه پاسخ نداده باشند و طول مدت ناباروری قابل توجهی داشته باشند.
در این موارد معمولا انجام عمل لاپاراسکوپی توصیه می شود که با این عمل دوربین با برشی به طول یک سانتی متر از زیر ناف به شکم وارد شده و محوطه لگن، تخمدان ها، رحم و لوله ها به دقت ارزیابی می شوند.
بدین طریق می توان آن دسته از علل ناباروری که خود را در بررسی های اولیه نشان نمی دهند مثل وجود چسبندگی یا بیماری آندومتریوز را تشخیص داده و همزمان درمان را نیز انجام داد و با مشاهده دقیق وضعیت بیمار، بهترین روش درمان ناباروری را نیز برای وی انتخاب کرد و این امر لاپاراسکوپی را به ابزاری ارزشمند در تشخیص و درمان علل ناباروری تبدیل نموده است.

38420174 51 (98+)
38420174 51 (98+)
ایران - مشهد - بلوار احمد آباد - بلوار ابوذر - نبش ابوذر 23
Copyright 1400 by armaghan-med.com